Nginx Forum - Türkçe Topluluğu Türkçe dilinde tartışma alanı http://www.ldmicj.icu/list.php?14 Mon, 30 Nov 2020 05:30:03 -0500 Phorum 5.2.16 http://www.ldmicj.icu/read.php?14,282520,282520#msg-282520 Nginx Subdomain Wordpress Permalinks 404 Error (no replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,282520,282520#msg-282520
if (!-e $request_filename) {
rewrite ^(.*)$ /index.php?q=$1 last;

}

Buna rağmen aynı configurasyon ayarlarını subdomaine eklediğimde sorun çözülmedi 404 hatası almaya devam ettim. category ve postname olarak linkleri ayarlıyorum ama nedense subdomainde bu olmadı. Error kısmında directorynin sonunda postanmeden sonra index.php koyduğunu gösteriyor ama file directory not found vs yazıyor. Bu sorunu çözmek için ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilirseniz sevinirim.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
server {
listen 1**.***.***.166:443;
server_name den1.*******.com;
root /home/admin/web/den1.*******.com/public_html;
index index.php index.html index.htm;
access_log /var/log/nginx/domains/den1.*******.com.log combined;
access_log /var/log/nginx/domains/den1.*******.com.bytes bytes;
error_log /var/log/nginx/domains/den1.*******.com.error.log error;


ssl on;
ssl_certificate /home/admin/conf/web/ssl.den1.*******.com.pem;
ssl_certificate_key /home/admin/conf/web/ssl.den1.*******.com.key;


if (!-e $request_filename) {
rewrite ^(.*)$ /index.php?q=$1 last;

}
location / {

location ~* ^.+\.(jpeg|jpg|png|gif|bmp|ico|svg|css|js)$ {
expires max;

#try_files $uri $uri/ /index.php;
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

}

location ~ [^/]\.php(/|$) {
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
return 404;
}

try_files $uri =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

fastcgi_pass 127.0.0.1:9003;
fastcgi_index index.php;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
}
}

error_page 403 /error/404.html;
error_page 404 /error/404.html;
error_page 500 502 503 504 /error/50x.html;

location /error/ {
alias /home/admin/web/den1.*******.com/document_errors/;
}

location ~* "/\.(htaccess|htpasswd)$" {
deny all;
return 404;
}

location /vstats/ {
alias /home/admin/web/den1.*******.com/stats/;
include /home/admin/conf/web/den1.*******.com.auth*;
}

include /etc/nginx/conf.d/phpmyadmin.inc*;
include /etc/nginx/conf.d/phppgadmin.inc*;
include /etc/nginx/conf.d/webmail.inc*;

include /home/admin/conf/web/snginx.den1.*******.com.conf*;
}]]>
SanTi Türkçe Topluluğu Mon, 31 Dec 2018 17:15:28 -0500
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,280276,280276#msg-280276 CORS Engeli (no replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,280276,280276#msg-280276
Yeni kurulan Nginx sunucumda bir türlü CORS engelini gecemiyorum. İlgili alan adina ait .conf dosyasinda birçok değişiklik yapmama rağmen hala tarayıcının konsolunda "Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin?missing" uyarisi almaktayim.

Alan adi bilgisi şu şekilde;

https://assets.example.com -> Arayüz dosyalarının bulunduğu konum
https://example.com -> Site içeriği

Aşağida size alan adinin konfikasyon dosyasini paylaşıyorum.

server {

listen 80;
server_name example.com www.example.com;
charset utf-8;

access_log /usr/share/nginx/html/erisim.log;
error_log /usr/share/nginx/html/hata.log;
rewrite_log on;

client_max_body_size 1000M;
root /usr/share/nginx/html;
index index.php index.html index.htm;


location / {

set $cors "";

if ($http_origin ~* (https?://[^/]*\.example\.com(:[0-9]+)?)) {
set $cors "true";
}

if ($cors = "true") {
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' "$http_origin";
}


if (!-e $request_filename){
rewrite ^/(.+)$ /index.php?id=$1 last;
}
}

# PHP FPM configuration.
location ~* \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root /usr/share/nginx/html;
}

# We don't need .ht files with nginx.
location ~ /\.ht {
deny all;
}

}


Nerede hata yaptığımı belirtebilirsiniz?
Şimdiden teşekkür ederim.]]>
Emsanator Türkçe Topluluğu Tue, 26 Jun 2018 02:53:13 -0400
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,265040,265040#msg-265040 Tavsiye :Asp.Net .Net Core-Nginx-Docker (no replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,265040,265040#msg-265040
Bir konuda yardımızı isteyebilir miyim?

asp.Net .net core kullanarak Linux üzerinde çalışabiliyor artık.web aspnet core uygulamarını docker ile çalıştırabiliryoruz.nginx'i de dockerize edebiliyoruz.Tek server'ım bulunuyor ve bu tek server üzerinde farklı domainlere hizmet verebilecek.

Nasıl bir mimari tavsiye edersiniz? .Nginx'i de dockerize edip buradan dockerize olmuş asp.Net uygulamasına erişmek mi?yokda nginx'i dockerize etmeden standalone çalıştırıp dockerize asp.net uygulamasına Proxy olarak göndermek mi?

Örnek olarak

example1.com:80 : Asp.Net Core WebApp001 port 5010 docker port 6010
example2.com:80 : AspNet Core WebApp002 port 5020 docker port 6020

İyi Çalışmalar.]]>
yusah Türkçe Topluluğu Thu, 03 Mar 2016 09:55:24 -0500
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,256037,256037#msg-256037 Nginx ve Cpanel Bandwidht Sorunu (no replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,256037,256037#msg-256037 Cpanel kurulu sunucumuzun birinde bandwidthler çalışmamakta. Netten araştırdığımda Nginx ile logların tam tutulmamasından dolayı olduğu söylenmiş. Bu sorunu nasıl çözebiliriz bilgisi ya da fikri olan varmı? Yardım ve cevaplar için şimdiden teşekkürler.]]> mhmtknbck Türkçe Topluluğu Sun, 11 Jan 2015 06:05:03 -0500 http://www.ldmicj.icu/read.php?14,239216,239216#msg-239216 Nginx Reverse Proxy (no replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,239216,239216#msg-239216
Nginx server' i Frontend(reverse proxy) olarak kullanmak istiyorum. Backend(web application server) olarak apache yerine nginx uzerinden baska bir porttan sanal host olusturup kullanmak istiyorum bunun icin

server {
listen 8080;
server_name virtualng;
location / {
root /etc/nginx/html;
index index.html index.htm;
}

.
.
.

server {
listen 80;
server_name localhost;
location / {
proxy_pass http://10.10.0.1:8080;
}

bu konfigurasyon gecerli olurmu acaba ?]]>
emyasar Türkçe Topluluğu Wed, 15 May 2013 05:23:26 -0400
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,235591,235591#msg-235591 Htaccess i nginxe çevirme (3 replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,235591,235591#msg-235591
Aşağıda cms nin github linkini veriyorum. Bu şekilde dosya düzenini de görebilirsiniz;

https://github.com/kolber/stacey

Bu da htaccess dosyası
https://github.com/kolber/stacey/blob/master/htaccess

Teşekkürler.]]>
abrasmelin Türkçe Topluluğu Wed, 04 Nov 2015 10:48:46 -0500
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,234745,234745#msg-234745 panel tercihi (3 replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,234745,234745#msg-234745 lxadmin kloxo gibi.]]> Kriptex Türkçe Topluluğu Fri, 05 Jun 2015 11:14:45 -0400 http://www.ldmicj.icu/read.php?14,232965,232965#msg-232965 Nginx için sürüm tercihi (2 replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,232965,232965#msg-232965
VPS serverimi Apache'den Nginx'e geçirmeye karar verdim.
Hangi sürümü kullanmam gerektiği konusunda kararsızım.

Anlı şanlı pek çok sitede kontrol ediyorum 0.7 - 0.8 sürümleri kullanılıyor.
Bu siteler milyon dolarlık bütçeler konusunda çok iyi yazılımcılar-sistemcilere sahipler.
Niye güncel sürüm olan 1.2 serisini kullanmıyorlar?
Tutuculuğu ile ünlü Debian bile daha güncel sürümlerle ile geliyor.

Bu konuda bilgisi - yorumu olan varmıdır?]]>
staples Türkçe Topluluğu Fri, 08 Feb 2013 05:25:04 -0500
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,226266,226266#msg-226266 Nginx Cache (no replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,226266,226266#msg-226266
Sunucu yönetimiyle yeni yeni uğraşan biriyim ve ışığı Nginx'de gördüm diyebilirim. Şu anda ilk nginx ile çalışan ilk projem için uğraşıyorum, öğrendikçe bilgilerimi paylaşmaya çalışırım.

İlk sorumu da sorayım: NCache ile ilgili bilgisi olan, türkçe veya performans testleri yapılmış döküman var mı ?]]>
o-ar Türkçe Topluluğu Thu, 10 May 2012 16:02:49 -0400
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,224653,224653#msg-224653 405 method not allowed hatası (1 reply) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,224653,224653#msg-224653 howtoforge' daki dökümandan faydalanarak centos,ispconfig,nginx.php v.s. kurdum. Herşey süper çalışıyor herhangibir sorunum yok. Taaa ki web sitelerini birer birer sunucuma taşıyana kadar :) Daha ilk sitede problem çıktı. Şans bu ya!
Şimdi benim sorunum şu : statik bir sayfada ajax ile post ettiriyorum ve bana 405 method not allowed diyor. Biraz araştırdım nginx statik sayfalarda post ettirme özelliğine sahip değilmiş diyorlar. Bu doğru mu? Eğer doğru ise çözümü nedir? Ben bir çözüm buldum :

location / {
error_page 405 = $uri;
try_files $uri @unicorn_app;
}

Bu kod parçacığını nginx.conf'a yazınca düzeliyor.
Fakat bu seferde site direkt açılmıyor. 500 internal server error hatası alıyorum. direkt xxxx.com/index.html yazınca açlılıyor :( Post ettirmeden de bu işi çözebilirim esasında şimdilik öyle yapacağım. Fakat bu problemi de çözebilirsem süper olur. Bu arada sunucumda sadece nginx kullanıyorum.

Şimdiden teşekkürler.]]>
goldenaxez Türkçe Topluluğu Wed, 04 Apr 2012 11:17:22 -0400
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,221916,221916#msg-221916 vBulletin sorunu (no replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,221916,221916#msg-221916 http://ressim.net/b/out.php/i5476355_2-png

Fakat nginx ile şu şekilde görünüyor:
http://ressim.net/b/out.php/i5476354_1-png

vbulletin 4 editor olarak tiny editor kullanıyor.
Bu sorun neden kaynaklanabilir ve nasıl çozebilirim


domainin sonuna 8080 yazınca vbulletin editor gorünüyor..
yani;

http://www.domain.com:8080/forum/sho...efdg&p=1#post1

gordüğünüz gibi bu şekilde domainin sonuna 8080 yazınca editor düzeliyor.

bunun sebebi ne olabilir?

Yardımlarınız için teşekkürler.]]>
mynameisalo Türkçe Topluluğu Thu, 02 Feb 2012 20:02:14 -0500
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,206692,206692#msg-206692 modül kurulumu? (1 reply) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,206692,206692#msg-206692 asdasd77 Türkçe Topluluğu Fri, 09 Mar 2012 10:24:56 -0500 http://www.ldmicj.icu/read.php?14,198000,198000#msg-198000 Call to undefined function ımagecreate() (2 replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,198000,198000#msg-198000 şöyle bir sorunum var
<?PHP
function olustur () {
$sifre = substr(md5(rand(0,999999999999)),-6);
if ($sifre) {
session_start();
$_SESSION["guv"] = $sifre;
$width = 100;
$height = 30;
$resim = ImageCreate($width,$height);
$beyaz = ImageColorAllocate($resim, 255, 255, 255);
$rand = ImageColorAllocate($resim, rand(0,255), rand(0,255), rand(0,255));
ImageFill($resim, 0, 0, $rand);
ImageString($resim, 5, 24, 7, $_SESSION["guv"], $beyaz);
header("Content,type: image/png");
ImagePng($resim);
ImageDestroy($resim);
}
}
olustur();
?>

burdaki "ImageCreate" fonksiyonu ımagecreate olarak algılıyor ve şöyle hatalar veriyor

FastCGI sent in stderr: "PHP Fatal error: Call to undefined function ımagecreate() in
guvenlik.php on line 9" while reading response header from upstream,
yani "ImageCreate" fonksiyonu imagecreate yazdığımda sorun vermiyor, böyle bir sorunum var :)

sadece bu kodlarda vermiyor vbulletin mesela kurulmuyor, vbulletindeki If leri ıf olarak algıladığından sorun veriyor
acaba nasıl düzeltebilirim bu sorunu. teşekkür ederim]]>
HaRuN Türkçe Topluluğu Thu, 20 Sep 2012 09:14:37 -0400
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,121650,121650#msg-121650 Intermediate SSL Yukleme (1 reply) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,121650,121650#msg-121650 Nginx üzerinde Thawte'nin ssl 123 sertifikasını yüklemeye çalışıyorum ancak intermediate CA sertifikası hatası veriyor.
Thawte ise sertifika yapısı değiştiği için CA yeniden yüklemne gerekiyor diyor ancak Nginx konusunda saatlerce livechat üzerinden görüşmemize rağmen CA nginx üzerinde yüklememe konusunda yardımcı olamadılar.

CA sertifikasını Nginx üzerinde nasıl yükleyebilirim bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?

Teşekkürler]]>
madzombie Türkçe Topluluğu Fri, 09 Mar 2012 10:27:48 -0500
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,80719,80719#msg-80719 Türkçe Dökümantasyon (2 replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,80719,80719#msg-80719
http://nginx.org/tr/]]>
Altant Türkçe Topluluğu Thu, 23 Jul 2015 03:46:32 -0400
http://www.ldmicj.icu/read.php?14,226,226#msg-226 NGINX Türkçe Topluluğu (14 replies) http://www.ldmicj.icu/read.php?14,226,226#msg-226 NGINX ile ilgili her şeyi kendi dilimizde tartışabilmek için "Türkçe Topluluğu" bölümünü oluşturduk. Değerli katılımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.]]> mow Türkçe Topluluğu Thu, 03 Mar 2011 03:26:28 -0500
Žɳ1005app